Beata Turkot Notariusz

Beata Turkot została powołana na notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości w 2001 roku. Od marca 2001 roku prowadzi kancelarię notarialną w Centrum Warszawy.  Długoletnie doświadczenie zawodowe, znajomość przepisów i orzecznictwa oraz pracowitość i sumienność pozwala jej prowadzić kancelarię w sposób zapewniający najwyższą dbałość o słuszne interesy stron czynności notarialnych oraz osób trzecich.

Kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna mieści się w Centrum Warszawy, przy ulicy Nowogrodzkiej 50/54, vis à vis Teatru Muzycznego Roma, na pierwszym piętrze historycznego budynku dawnego Państwowego Banku Rolnego. Mimo położenia w centralnej części miasta, dojazd do kancelarii nie jest trudny. Zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej – w sąsiedztwie kancelarii znajdują się przystanki tramwajowe (skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z Al. Jana Pawła II), stacja metra Centrum oraz dworzec PKP Śródmieście i Dworzec Centralny. Jeżeli wybierzecie Państwo przyjazd samochodem – przy skrzyżowaniu ulicy Nowogrodzkiej i Emilii Plater mieści się parking EuroPark, na którym prawie zawsze są wolne miejsca parkingowe.

Czynności notarialne

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W uzasadnionych przypadkach czynność może być także dokonana poza kancelarią. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych. Wyjaśnienia te są udzielane nieodpłatnie. Notariusz odmawia dokonania czynności sprzecznej z prawem.

Notariusz dokonując czynności prawnej ma obowiązek stwierdzić tożsamość osoby biorącej udział w czynności. Dlatego wybierając się do notariusza nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu.

Jeżeli osoba uczestnicząca w czynności notarialnej nie zna języka polskiego, konieczny będzie udział w czynności tłumacza przysięgłego.

Aby dać Państwu obraz dokonywanych w kancelarii czynności, poniżej przedstawione zostały poszczególne ich kategorie z omówieniem jakich informacji oczekujemy od Państwa w celu przygotowania czynności oraz wskazaniem podstawowej listy dokumentów niezbędnych do jej dokonania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie, informujemy, że:

  1. Notariusz Beata Turkot prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 50/54 lok. 113, jeżeli otrzyma od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusz podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.), a informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  4. Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych, a w przypadku dokonania z Państwa udziałem czynności notarialnej podlegającej zgłoszeniu przez Notariusza do urzędu skarbowego, Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Biuro Rachunkowe Dem Spółka z o.o., z którym Notariusz związana jest umową o świadczenie usług księgowych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  7. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt

Notariusz Beata Turkot

Kancelaria Notarialna Beata
Turkot, notariusz

ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 113
00-695 Warszawa

NIP  534 156 67 51

Telefon

tel. 22 621 99 41
tel. 22 626 84 13
tel. kom. 603 68 20 67

Kancelaria jest czynna: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-17:00, w piątki  w godzinach 10:00 – 15:00.

rachunek bankowy właściwy do wpłat podatków, opłaty sądowej i taksy notarialnej:

PL 98 1140 2004 0000 3102 7630 6445

rachunek bankowy właściwy do dokumentowania depozytów:

PL 29 1140 2004 0000 3402 7630 6473